Hagen - należał do drużyny światła, potrafi robić niezniszczalne miecze.
Harmonix - transformacja dzięki której można walczyć zarówno na lądzie jak i pod wodą, Winx dostały go od Pradawnego Ducha Natury.
Helia - jeden ze specjalistów, chłopak Flory, wnuk Saladyna.
Ho-Boe - ojciec Musy, jego żoną była Matlin.
Hoggar - rodzinna planeta Hagena.
Humanopnie - żołnierze Linphei w postaci drzew.