~ P ~

Pao Chai - imię, które przybrała Kropla Astralna Hay Lin.
Peter Lancelot Cook - brat Taranee, zakochany w Cornelii.
Pieczęć Phobosa - pozwalała otwierać portale.
Popielcia - zwierzątko Will, zginęła pod kołami samochodu.
Portale - dwanaście przejść w Wielkiej Sieci prowadzšcych do Meridianu.