~ I ~

Ih-Shui - wojowniczka z Basiliade.
Ira - jedna z członków podziemnego klubu U18.
Irene - była "dziewczyna" Petera, o którą zazdrosna była Cornelia.
Irma Lair - Czarodziejka Wody.
Inny ¦wiat (1) - pierwsza, pierwotna nazwa Meridianu.
Inny ¦wiat (2) - kraina, w której wszystko toczy się szybciej niż na Ziemi.
Inny Wymiar - Strażniczki tak nazywaj± Meridian.
Interpol - agencja m.in. badaj±ca zjawiska paranormalne.
Istota Żywiołów - potężna siła stworzona z mocy zjednoczonych W.I.T.C.H.