Fadden Hills - miasto, w którym dawniej mieszkała Will.
Fang - kucharz w restauracji rodziców Hay Lin.
Finney - trenerka łyżwiarstwa Cornelii.
Fobos - spolszczone imię złego księcia Meridianu (w oryginale "Phobos").
Frost Łowca - sługa Phobosa, ¶cigał Czarodziejki na ż±danie złego księcia.
Fu-Mintung - przyjaciel Joan Lin z młodości, starał się o jej rękę.