Edna Gale - nauczycielka tańca klasycznego w szkole Jensena.
Elias van Dahl - malarz, na zawsze uwięziony w obrazie "Wieczna Wiosna".
Elizabeth Hale - mama Cornelii, archeolog.
Elyon - królowa Innego Świata, Światło Meridianu.
Endarno - strażnik Mglistej Wieży w Kondrakarze.
Eric Lyndon - najlepszy przyjaciel Hay Lin.
Escanor - pierwszy król Meridianu.
Escanorowie - królewski ród z Meridianu.