~ R E G U L A M I N ~

1. Wszystkie umieszczone w galerii obrazki zostały zeskanowane przeze mnie. Ewentualnie niektóre pochodzą ze stron głównych W.I.T.C.H. z różnych krajów (np. http://witchmagazine.it/ albo http://magazynwitch.pl/).
2. Zabrania się bezpośredniego rozpowszechniania ich na innych witrynach!
3. Można używać obrazków do celów graficznych (avatary, szablony), ale proszę
o umieszczenie informacji, że dany obrazek pochodzi z MagicWitch.pl (c)
4. Miło mi będzie, jeśli umieścisz moją stronę w linkach.

~ R U L E S ~

1. All placed in the gallery images have been scanned by me. Sometimes comes from official W.I.T.C.H. site (http://witchmagazine.it/ or http://magazynwitch.pl/).
2. It is forbidden to directly distribute them to other sites!
3. Can be used for graphic images (avatars, layouts), but please put
the information that the image comes from MagicWitch.pl (c)
4. I will be glad if you put my page in the links.

~ DATA OTWARCIA: 30-01-2010 ~


~ ZAPRASZAM ~


STATYSTYKA